Evidence based behandelmethodieken

 

Cognitieve therapie
Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd.
In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut of die wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt u samen uit welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Gedragstherapie
Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Zowel het inventariseren van het gedrag waar u last van heeft als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doet u samen met de therapeut.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie behandelt dus uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij uw problemen. Het is een actieve manier van behandelen: u moet in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreekt u met de therapeut huiswerkopdrachten af om zelf ook thuis of op het werk aan uw problemen te werken.

Schematherapie
Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie met inzichten uit de leertherapie, de cognitieve theorie, de psychodynamische theorie, de hechtingstheorie en de gestalttherapie. De therapeutisch relatie is vooral geïnspireerd  door inzichten uit de  hechtingstheorie.

Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot een langdurige vaste patroon van voelen, denken en handelen kan gesproken worden van een gevoelige snaar (=schema). De meesten mensen hebben meerdere gevoelige snaren die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Zo kunt u bv. vanuit het schema 'strenge normen / overdreven kritisch' steeds het idee hebben dat alles altijd beter moet en dat andere mensen zich ook moeten houden aan de hoge normen en waarden die u stelt. Dit kan betekenen dat u nooit tevreden bent over wat u bereikt heeft en dat andere mensen in uw ogen regelmatig iets fout doen, wat daaropvolgend weer kan leiden tot meer irritatie. Wanneer een of meerdere schema's geraakt worden kunt u in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terechtkomen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en bepaalde gedragingen. Veel schema's en modi zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen. Schematherapie is een geschikte behandeling als u het al langere tijd moeilijk lukt om met uw gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties, uw werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.    

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Mindfulness training
Een  kernvaardigheid bij mindfulness is het doorbreken van de 'automatische piloot', van onze neiging te reageren zonder ons dat bewust te zijn, door de aandacht te leren sturen. Een tweede kernvaardigheid is het ontwikkelen van een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties.
Acceptatie ontstaat als we het onaangename toelaten, zonder beperkingen, zonder te evalueren, zonder pogingen iets vast te houden of weg te werken.

Kolkrijst 34  033 2587 000 
3828 EJ Hoogland

info@psychologenpraktijkkolkrijst.nl

 Ontwikkeld door BURO210